Странци се присутни во повеќе од 5000 компании во државата. Во Регионот, најмногу ги има во Штип и Кочани.

40

Странци се присутни во точно 5367 компании во државата а од нив најмногу се од Турција,  вели анализата на Каргет груп…