Трајче Митев ја доби граѓанската поддршка за кандидат градоначалник на Штип. Јорданов, Георгиев или Николов чекаат на партиска промоција.

191

Дипломираниот геолог од Штип Трајче Митев од денес ја има   минималната граѓанска подршка за да влезе во трката за  градоначалник  на Штип…