Турската текстилна компанија ККШ во Штип е првата жртва на Корона епидемијата. Без работа се повеке од 150 луѓе а сопственикот најавува надеж од Нова Година.

227

Турската текстилна компанија ККШ во Штип е првата жртва на економска криза како последица на Корона епидемијата….