Тутунот го одржува животот во потплачковичкото село Кучица . 30-тина овдешни фамилии се зависни од „жолтото злато“

47

Тутунот го одржува животот во потплачковичкото село Кучица . нешто над 30-тина овдешни фамилии се зависни од „жолтото злато“ кое се претвори во единствен приход на егзистенцја на селото и селаните…