Укинати 66 инвалидски пензии

495

Со сегашното законско решение на 66 корисници на привремена инвалидска пензија, по лекарските прегледи во 2017 и во 2018 година, пензиите им се укинати, но додека се донело конечното решени тие им биле исплатувани. Поради тоа секој од нив треба да врати во просек по 3.440 евра.