Уништени хранилките за кучиња

51

Ниту прв , ниту последен пример како благородна хумана иницијатива за хранење на бездомни кучиња, поради граѓанската несовесност се претвори во безвреден отпад….