Училиштата се подготвуваат за настава

40

Училиштата во Македонија се подготвуваат за настава за деца со посебни образовни потреби…