Штрајкот во Баргала продолжува . Менаџментот денес ветил плата за крајот на септември, а работниците подготвуваат програма на незадоволство

189

Вчера  започнатиот штрајк во штипска Баргала продолжи и денес. Според  нашите соговорници, од почетокот на штрајкот, од  менаџментот на фирмата,  во насока надминување на состојбата,  одредени контакти имало…