Ќе се оградува ловиштето Полаки

26

Со поддршка на Швајцарската агенција за обнова и развој, ќе се подобруваат условите во ловиштето Полаки во Кочани. Предвидено е обнова на оградата во должина од околу 6 километри, поставување на термокамери и друга опрема за следење, а ќе се набавуват и дополнителни грла дивеч.