200 мил. евра од фирми за државата во Хрватска

12

Над 200 милиони евра со одука на Владата на Хрватска ќе бидат повлечени од добивката на 15 најпрофитабилни јавни претпријатија во државата. Намногу пари во државаат каса ке дојдат од Лотарија на Хрватска….