25 мил ден. за улици во М.Каменица

62

Со издвоени финансиски средства од општинскиот буџет, во висина од 25,2 милиони денари, во Македонска Каменица се изградени градски улици со вкупна должина од 1.500 метри.